رضا فانید

گیتار و آواز پاپ - کلاسیک
رضا  فانید

تخصص ها: مدرس گیتار و آواز پاپ - کلاسیک

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان