آموزش آواز ایرانی

آموزش آواز ایرانی

مکتب آواز تهران با حضور استاد منتشری

سالهاست که کلاسهای آموزش آواز ایرانی، مکتب تهران (سبک استاد مهرتاش) روزهای سه شنبه ساعت 17 الی 19 در آموزشگاه موسیقی هنرپارسه برگزار می گردد. علاقه مندان به دیدار با استاد و همچنین دوستداران آواز ایرانی هر سه شنبه از راه دور و نزدیک به دیدار استاد منتشری می آیند و به دور از هیاهوی زندگی شهری، ساعتی را در این کلاس معنوی می آسایند.

تلفن آموزشگاه موسیقی هنرپارسه 02188824774

اخبار
آموزش آواز ایرانی
مکتب آواز تهران با حضور استاد منتشری