دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1397/10/21 آموزش تخصصی کیبورد

این کلاس کاملا به صورت تخصصی می باشد و سبک کلاسیک آموزش داده می شود.

تاریخ شروع: 1397/9/18 سنتور آکادمی موسیقی هنر پارسه

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.

تاریخ شروع: 1397/9/18 هارمونیکا آکادمی موسیقی هنر پارسه

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.

تاریخ شروع: 1397/9/18 دف و تنبک آکادمی موسیقی هنر پارسه

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.

تاریخ شروع: 1397/9/18 تار و سه تار آکادمی موسیقی هنر پارسه

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.

تاریخ شروع: 1397/9/18 گیتار کلاسیک آکادمی موسیقی هنر پارسه

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.

تاریخ شروع: 1397/9/18 کیبورد آکادمی موسیقی هنر پارسه

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد - آموزش تکنیک های نوازندگی کیبورد.

تاریخ شروع: 1397/9/18 پیانو کودک آکادمی موسیقی هنر پارسه

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.

تاریخ شروع: 1397/9/18 گیتار پاپ آکادمی موسیقی هنر پارسه

مفاد درسی کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.