دف و تنبک آکادمی موسیقی هنر پارسه

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 4,800,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 36 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/9/18
کد دوره : r596038142 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/9/18 تاریخ پایان دوره : 1397/12/29
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

ساز - کتاب - دفتر

اهداف دوره :

موازندگی دف و تنبک

مفاد درسی :

ریتم شناسی - آشنایی با ریتم ساده و ترکیبی و لنگ

دف و تنبک آکادمی موسیقی هنر پارسه
محل برگزاری
مدرسان