دف و تنبک آکادمی موسیقی هنر پارسه

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.

  • ظرفیت: 36
  • هزینه ثبت نام در دوره: 4,800,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

دف و تنبک آکادمی موسیقی هنر پارسه

دف و تنبک آکادمی موسیقی هنر پارسه

تاریخ ثبت : 1397/09/18 کد دوره : r596038142
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/09/18 تاریخ پایان دوره : 1397/12/29

ندارد

ساز - کتاب - دفتر

موازندگی دف و تنبک

ریتم شناسی - آشنایی با ریتم ساده و ترکیبی و لنگ