ارف آکادمی موسیقی هنر پارسه


  • ظرفیت: 23
  • حد نصاب: 20
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

ارف آکادمی موسیقی هنر پارسه

ارف آکادمی موسیقی هنر پارسه

تاریخ ثبت : 1397/05/26 کد دوره : r506173489
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/06/07 تاریخ پایان دوره : 1397/08/02

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.