ارف آکادمی موسیقی هنر پارسه

آموزش توسط خانم آنا محسن پور
هزینه ثبت نام در دوره: 4,800,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 23 حد نصاب: 2
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/05/26
کد دوره : r506173489 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/06/07 تاریخ پایان دوره : 1397/08/02
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

بلز و فلوت و کتاب

اهداف دوره :

آموزش مبانی موسیقی به کودکان همراه با استعداد یابی

مفاد درسی :

کلاس ها به مدت 60 دقیقه گروهی برگزار می گردد.