گروه کٌر کودکان آکادمی موسیقی هنر پارسه

کلاس ویژه کودکان 7 تا 12 سال می باشد

  • ظرفیت: 23
  • هزینه ثبت نام در دوره: 4,800,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

گروه کٌر کودکان آکادمی موسیقی هنر پارسه

گروه کٌر کودکان آکادمی موسیقی هنر پارسه

تاریخ ثبت : 1397/05/27 کد دوره : r480159276
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/06/03 تاریخ پایان دوره : 1397/07/28

سلفژ و صداسازی

دستگاه ضبط صدا

تربیت صدا و توانایی سرایش

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.