گروه کٌر کودکان آکادمی موسیقی هنر پارسه

کلاس ویژه کودکان 7 تا 12 سال می باشد
هزینه ثبت نام در دوره: 4,800,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 23 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/5/27
کد دوره : r480159276 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/6/3 تاریخ پایان دوره : 1397/7/28
پیش نیاز :

سلفژ و صداسازی

وسایل مورد نیاز :

دستگاه ضبط صدا

اهداف دوره :

تربیت صدا و توانایی سرایش

مفاد درسی :

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.

گروه کٌر کودکان آکادمی موسیقی هنر پارسه
محل برگزاری
مدرسان