سازهای کوبه ای آکادمی موسیقی هنر پارسه

کلاس توسط استاد شیرینگو تدریس میشود
هزینه ثبت نام در دوره: 4,800,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 40 حد نصاب: 12
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/5/27
کد دوره : r318957406 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/6/7 تاریخ پایان دوره : 1397/8/2
پیش نیاز :

ارف

وسایل مورد نیاز :

ساز و کتاب آموزشی

اهداف دوره :

فراگیری تنبک و سایر سازهای کوبه ای و اجرای کنسرت

مفاد درسی :

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.

سازهای کوبه ای آکادمی موسیقی هنر پارسه
محل برگزاری
مدرسان