هارمونیکا آکادمی موسیقی هنر پارسه

آموزش با متد روز آمریکا
هزینه ثبت نام در دوره: 4,800,000 ریال
ظرفیت: 23 حد نصاب: 2
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/05/26
کد دوره : r083947652 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/06/08 تاریخ پایان دوره : 1397/08/03
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

ساز شخصی

اهداف دوره :

آموزش هارمونیکا کروماتیک و دیاتونیک

مفاد درسی :

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.