هارمونیکا آکادمی موسیقی هنر پارسه


  • ظرفیت: 23
  • حد نصاب: 20
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

هارمونیکا آکادمی موسیقی هنر پارسه

هارمونیکا آکادمی موسیقی هنر پارسه

تاریخ ثبت : 1397/05/26 کد دوره : r083947652
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/06/08 تاریخ پایان دوره : 1397/08/03

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.