آموزش ویولن آلتو

کلاس توسط استاد لطفی برگزار می گردد
هزینه ثبت نام در دوره: 4,800,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 23 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/5/27
کد دوره : r057962348 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/6/4 تاریخ پایان دوره : 1397/7/29
پیش نیاز :

آشنایی اندک با موسیقی

وسایل مورد نیاز :

کتاب و ساز شخصی

اهداف دوره :

نوازندگی ویولن آلتو

مفاد درسی :

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.

آموزش ویولن آلتو
محل برگزاری
مدرسان