آموزش ویولن آلتو

کلاس توسط استاد لطفی برگزار می گردد

  • ظرفیت: 23
  • هزینه ثبت نام در دوره: 4,800,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

آموزش ویولن آلتو

آموزش ویولن آلتو

تاریخ ثبت : 1397/05/27 کد دوره : r057962348
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/06/04 تاریخ پایان دوره : 1397/07/29

آشنایی اندک با موسیقی

کتاب و ساز شخصی

نوازندگی ویولن آلتو

کلاس ها به مدت 30 دقیقه برای هر شخص به صورت خصوصی برگزار می گردد.